2019 > 09

2019 > 09

Under två veckor kommer vi att gå igenom de moment som är annorlunda när man ger neonatal HLR med en intakt navelsträng så vi är klara till studiestart den 30/9

Läs hela inlägget »

Under fredagen tog Ola Andersson emot Svenska Sällskapet för Medicinsk forsknings (SSMF) Stora anslag som bidrag för att kunna genomföra SAVE-studien. SSMF har tidigare gjort ett reportage om Olas forskning som man kan läsa här: https://www.ssmf.se/forskarportratt/ola-forskar-for-att-ge-nyfodda-en-battre-start-i-livet/

Läs hela inlägget »