Vad är SAVE-studien?

Det händer att barn är medtagna när de föds, och de kan då behöva hjälp att piggna till eller andas.
Om ett barn föds medtaget idag, klipper barnmorskan av navelsträngen direkt och tar barnet till en plats i förlossningsrummet eller i ett rum när intill för att hjälpa det, ofta tillsammans med personal med barnutbildning, till exempel från en neonatalavdelning.
Vi vill undersöka om barnet återhämtar sig bättre om barnmorskan låter bli att klippa navelsträngen och att samma personer i stället hjälper barnet nära mamman.

Information övriga språk:                      

Nyheter

2019 > 09

Under två veckor kommer vi att gå igenom de moment som är annorlunda när man ger neonatal HLR med en intakt navelsträng så vi är klara till studiestart den 30/9

Läs hela inlägget »

Under fredagen tog Ola Andersson emot Svenska Sällskapet för Medicinsk forsknings (SSMF) Stora anslag som bidrag för att kunna genomföra SAVE-studien. SSMF har tidigare gjort ett reportage om Olas forskning som man kan läsa här: https://www.ssmf.se/forskarportratt/ola-forskar-for-att-ge-nyfodda-en-battre-start-i-livet/

Läs hela inlägget »