Kontaktvägar

På grund av covid-19 pausas SAVE studien, men kommer att starta upp igen under våren och hösten 2021.

E-post
info@savestudien.se

Telefon
0771-111 888 (förlossningen, SUS Malmö)

Facebook
Savestudien

Postadress 
SAVE-studien
att. Ola Andersson
Neonatalavdelningen
Jan Waldenströms gata 47 
214 28 Malmö