Förlossningsavdelningen, Klinikgatan 12 22185 Lund

E-post
info@savestudien.se

Telefon
0771-111 888 (förlossningen, SUS Lund)

Facebook
Savestudien

Postadress 
SAVE-studien
att. Ola Andersson
Neonatalavdelningen
Jan Waldenströms gata 47 
214 28 Malmö

Kontaktperson Lund
jenny.vikstrom@skane.se
christina.kofoed@skane.se