Vi är tacksamma om föräldrar kan få information om studien på den barnmorskemottagning/kvinnohälsovård som följer upp graviditeten.

För att underlätta informationen har vi gjort en kort presentation som går att  ladda ner här som powerpoint eller pdf.

I Powerpoint-filen finns det inlagt förslag på vad man kan säga tlll varje bild. Du kan också ladda ner en pdf med bilder+anteckningar som du kan ha som stöd.

Föräldrarinfo och samtycke går att ladda ner:

Powerpoint

PDF