SAVE-studien på Mälarsjukhuset
Odlarvägen 2, 633 49 Eskilstuna

Kontaktvägar

E-post
info@savestudien.se

Telefon
016-104 529
0790-61 04 94

Facebook
Savestudien

Postadress 
SAVE-studien
att. Ola Andersson
Neonatalavdelningen
Jan Waldenströms gata 47 
214 28 Malmö

Kontaktpersoner
amy.valter@regionsormland.se
anna.uhlin@regionsormland.se