SAVE-studien på Södersjukhuset sker på förlossningen
Sjukhusbacken 10, 118 83 Stockholm

Kontaktvägar

E-post
info@savestudien.se

Telefon
08-12361000

Facebook
Savestudien

Postadress 
SAVE-studien
att. Ola Andersson
Neonatalavdelningen
Jan Waldenströms gata 47 
214 28 Malmö

Kontaktpersoner
eva.wiberg@ki.se
pernilla.calmerfalk-ephrem@regionstockholm.se
helena.paul@regionstockholm.se