SAVE-studien i Malmö sker på förlossningen, Jan Waldenströms gata 47, plan 1

Kontaktvägar

E-post
info@savestudien.se

Telefon
0771-111 888 (förlossningen, SUS Malmö)

Facebook
Savestudien

Postadress 
SAVE-studien
att. Ola Andersson
Neonatalavdelningen
Jan Waldenströms gata 47 
214 28 Malmö

Kontaktpersoner
pernilla.hc.lundgren@skane.se
dafina.izmaku@skane.se