InstruktionsFILM

Film som beskriver förberedelser och dokumentation vid inkludering i SAVE-studien. Den går också igenom händelseförloppet när man lottas för att få stödinsatser med intakt navelsträng nära mamma.

Utbildningsmaterial

Reportage i tv4 inför uppstart av SAVE hösten 2019