SAVE-studien startar på fler orter

NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) startade upp för ett par veckor sedan. Precis innan uppstart fick vi möjlighetetn att besöka både förlossning och neonatal. Ola höll föreläsning för personalen vid två tillfälle och det var mycket god uppslutning! Näst på tur var Lund, som startde 20211018 och redan hunnit inkludera ett par patienter, första lottningen till nära mamma på bilden. SÖS planerar för fullt och vi fick möjligheten att vara med uppe i Stockholm under två dagar. Då  träffade vi det lokala SAVE teamet från förlossningen/neonatal och fick en rund visning av neonatals nya lokaler!